Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pelletproductionpoland.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest prowadzony przez firmę: Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k., Kopalniana 10/3 ,27-200 Starachowice Polska , NIP 664213946 , REGON 369084040 , KRS 0000711716  KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 2. Kupującymi w sklepie internetowym www.pelletproductionpoland.com/ mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – zwani dalej Zamawiającymi.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.pelletproductionpoland.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).  Podane ceny zawierają koszt przesyłki do klienta.
 4. Przedmiotem transakcji jest pellet  , pakowany w worki foliowe (1 worek = 15 kg brutto +/- 2%) na bezzwrotnych paletach zabezpieczonych folią.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie www.pelletproductionpoland.com oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. na stronach sklepu internetowego – www.pelletproductionpoland.com Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu następuje po zaksięgowaniu wyznaczonej kwoty.
 4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Akceptujemy następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24. oraz przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kopalniana 10/3 , 27-200 Starachowice

Polska

ING Bank Śląski  PLN: 32 1050 1953 1000 0090 8029 5307

ING Bank Śląski EUR: PL10 1050 1953 1000 0090 8029 5315

BIC/SWIFT : INGBPLPW

E-mail: info@pelletproductionpoland.com

 • Umowa między Zamawiającym a Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.  zostaje zawarta w momencie potwierdzenia mailowego przez Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.  przyjęcia do realizacji zamówienia, a przez Zamawiającego dokonaniem płatności ustalonej kwoty na konto Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k..
 • Do każdego realizowanego zamówieniaPellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. wystawi paragon lub fakturę VAT w dniu zaksięgowania wpłaty Zamawiającego na koncie Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.  Faktura zostanie wysłana do Zamawiającego drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres email.
 • Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego. O zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 • Ze względu na gabaryty samochodów kierowca sam ocenia, w którym miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Kierowca może odmówić wjazdu (ze względów bezpieczeństwa) w ciasne uliczki, podwórka, na nieutwardzony lub nieodśnieżony teren. Kierowca rozładowuje towar w odległości do 2 m od samochodu i nie jest zobowiązany do wnoszenia towaru do kotłowni, garaży, piwnic itp.
 • Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz  przewoźników  współpracujących z Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.,  a koszt przesyłki uwzględniony jest w cenie towaru.
 • Transport drobnicowy ograniczony jest do 5 palet niepiętrowalnych o masie 1000kg każda, tj. w przypadku zamówienia powyżej tej ilości towar dostarczony może być kilkoma środkami transportu.
 • W przypadku zamówień całosamochodowych (pow. 10t.) należy określić możliwość rozładunku gdyż samochody nie są wyposażone w systemy samowyładowcze.
 • Zamawiający zobowiązuje się do odebrania od kierowcy zakupionego w www.pelletproductionpoland.com towaru w ustalonym wcześniej terminie.
 • W czasie dostawy towaru Zamawiający musi potwierdzić podpisem jego odbiór. Od tego momentu towar staje się własnością Zamawiającego.
 • Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. dołoży wszelkich starań aby towar dostępny został wysyłany do zamawiającego w ciągu od 5 do 10 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto.
 • W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia  lub zwróci mu wpłaconą sumę pieniężną.
 • W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym – oczywiście za zgodą Państwa.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje które są związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłoszone w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres info@pelletproductionpoland.com przez Klientów Sklepu Internetowego.
 2. PelletProductionPoland zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki i zwrócić towar w stanie niezmienionym na własny koszt do magazynu producenta, składając Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. stosowne oświadczenie na piśmie. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu – paragon lub faktura VAT.
 2. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.

DANE OSOBOWE

 1. Składając deklarację chęci zakupu przez stronę www.pelletproductionpoland.com Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie elektronicznej Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 01 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Zmawiającego będą przetwarzane jedynie w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jego realizacji i dostawy pod wskazany przez zamawiającego adres.
 3. Za poprawność podanych danych osobowych, a w szczególności adresu dostawy odpowiada Zamawiający. Pellet Production Poland Sp. z o.o. Sp. k.  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania przez Zamawiającego nieprawidłowych lub błędnych danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Opisy towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. Informacje na stronie internetowej sklepu www.pelletproductionpoland.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Regulamin obowiązuje od dnia uruchomienia Sklepu internetowego.